Privacy verklaring

In deze Privacy verklaring beschrijft Getranke van Dijk GmbH handelend onder de naam “Trink was”, hierna: “Trink was”, hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw gegevens om gaat. Trink was respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website (www.trinkwas.nl) en zorgt ervoor dat de (persoonlijke) gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Dat geldt ook voor de Persoonsgegevens die Trink was in de drankenspeciaalzaak verzamelt. Trink Was zal deze gegevens gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen dan wel u zo relevant mogelijk te benaderen.

Trink was zal uw (persoonlijke) gegevens in geen geval aan derden verkopen en of verhuren en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door u gedane bestellingen via www.trinkwas.nl. De werknemers van Trink Was en de eventueel door Trink Was ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw (persoonlijke) gegevens te respecteren.

Geen verwerking van Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar

Trink Was staat niet toe dat personen jonger dan 18 jaar gebruik maken van haar diensten. Bij twijfel kan worden gevraagd naar een identiteitsbewijs. In het geval Trink Was een overtreding constateert zal zij direct overgaan tot verwijdering van de Persoonsgegevens.

Wat is een Persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een Persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Trink Was beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig:

 • Het afhandelen van een betaling
 • U te kunnen bellen/ mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze producten en dienstverlening.
 • Je de mogelijkheid bieden om een account aan te maken op Trinkwas.nl
 • Om goederen bij U af te leveren.

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van Persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 1. toestemming;
 2. uitvoering van een overeenkomst met u;
 3. wettelijke verplichting;
 4. gerechtvaardigd belang van Trink was of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere (niet limitatief): marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek, analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding en juridische zaken.
Trink Was onderscheid een 3-tal niveaus als het gaat om het verwerken van Persoonsgegevens en de manier waarop Trink was deze gegevens gebruiken. Hierna beschrijft Trink was welke gegevens wij van u vragen, in welke situatie en waar wij deze Persoonsgegevens voor gebruiken.

 

 

 1. ‘Mijn Trink was’ account voor het verwerken van bestellingen via www.trinkwas.nl
 • Als u een bestelling plaatst op trinkwas.nlis het vereist om een Mijn trinkwas account te hebben dan wel aan te maken. Voor registratie en de verwerking van de bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, geboortedatum, afleveradres en betaalgegevens nodig. Tevens houden wij u op de hoogte van de verwerking van uw bestelling.
 • Om het bestellen via de webshop op trinkwas.nlzo gemakkelijk mogelijk te laten zijn, slaat Trink Was met uw toestemming uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
 • Trink Was zal alleen per mail of telefonisch benaderen voor aan de bestelling gerelateerde berichten zoals de orderbevestiging, de factuur of eventuele vragen over de bestelling en / of levering van de order.
 1. Een vraag stellen
 • Wanneer u in bij Trink was drankenspeciaalzaak en een vraag stelt of een klacht indient of wanneer telefonisch of  per e-mail of per post contact opneemt, kunnen wij uw contactgegevens vragen voor het afhandelen van uw vraag of klacht. We gebruiken deze Persoonsgegevens alleen voor dit doel en uw  Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Trink Was die zich bezig houden met de afhandeling van uw vraag of klacht.

Bewaartermijn

Trink was bewaart uw Persoonsgegeven in  principe voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen dan een gerechtvaardigd belang zich daartegen verzet. Uitgangspunt is dat Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk, tenzij er goede redenen zijn om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

Sociaal media

Trink was is actief op verschillende sociaal media platforms, zoals Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze sociaal mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat Trink Was persoonlijke informatie over u ontvangt (zoals uw (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres en geslacht). Trink Was houdt zich aan de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van de verschillende sociaal media platforms. Trink Was raadt u aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacy beleid van Trink was.

Beveiliging Persoonsgegevens

Trink Was gaat uiterst zorgvuldig om met uw Persoonsgegevens. Wij hebben verschillende organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om te weten welke Persoonsgegevens Trink Was vastgelegd en aan wie wij uw Persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw Persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om uw Persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van verwerking;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.

Voor het indienen van uw verzoek om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de mail; info@trinkwas.nl. U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Trink Was zal zich inspannen om binnen de wettelijke termijnen te reageren op uw ingediende verzoek. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.  Voor verdere vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u een e-mailbericht sturen naar info@trinkwas.nl. Trink Was helpt u graag verder indien u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wenst te wijzigen. Indien er een wijziging plaatsvindt in onze privacyverklaring, zult u de meest recente informatie op deze webpagina terug kunnen vinden.

Versie februari 2021.